Ahmed Mikdat Güneş “Hedefleri ve projeleri ile ilgili bilgi paylaştı”

YYD: Sayın Başkanım sizi daha çok siyasetçi kimliğiniz ile tanıyoruz ama medya alanında da çalıştığınızı biliyoruz. Bize biraz bu yönünüzden bahsedebilir misiniz?

90lı yıllarda Diyarbakır bölgesinde yayın yapan Genç Radyo’nun yönetim kurul başkanlığı görevinde bulundum. Ayrıca Güncel, Olay ve Söz gazetelerinde köşe yazarlığı yaptım. Artık bu görevleri yerine getiremiyorum belki ama zamanında yaptığım bu çalışmalar benim ufkumu çok genişletti.

YYD: Neden Yerel Yönetimler Derneği başkanlığını seçtiniz?

Siyasi yaşamımın büyük bölümünde yerel yönetimlerde görev aldım, bu dernek çatısı altında bilgi ve tecrübelerimi daha verimli kullanabilleceğimi düşündüm. Daha önce pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almıştım ama ben Yerel Yönetimler Derneği’nde halkımıza daha faydalı olacağımı düşündüm. Dernek 2001 yılında kurulmuş başarılı bir dernekti ama daha sonra 2011 yılında çalışmalarına ara vermişti. 2018 yılında çeşitli meslek dallarından arkadaşlarımız ile kongre yaparak derneği tekrar aktif hale getirdik. Şu anda 15 000 in üzerinde gönüllü üyemiz ile çalışıyoruz.

YYD: Yerel Yönetimler Derneği olarak ne gibi çalışmalarınız var?

Öncelikle Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi’ni yayınlamaya başladık. Ayrıca şu anda ilk sayısını hazırladığımız Yerel Magazin Dergisi’ni de yayınlamaya başlayacağız. Bununla beraber Yerel Yönetimler Derneği çatısı altında bir de enstitümüz bulunmakta. Röportajımızın ilerleyen bölümlerinde daha detaylı bilgi verebilirim.

YYD: O zaman İçtihat Dergisi’nden başlayalım Sayın Başkanım, İçtihat Dergisi hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?

Bu dergi sadece mevzuata yönelik ve belediyeler ve il özel idarelerini ilgilendiren bir yayın. Yerel yönetimleri ilgilendiren mevzuat değişikliklerini, yargıtay, sayıştay ve danıştay kararlarını yayınlıyoruz. Ayrıca konu ile ilgili olan görüş, genelge ve tebliğlerde dergimizde yer alıyor. Derginin faydası kısaca şöyle tanımlanabilir: Uzman avukat ve bürokrat ekibimiz tüm resmi yazıları inceleyerek yerel yönetimleri ilgilendiren içerikleri bir araya getirerek dergiyi oluşturuyorlar böylece yerel yönetim yetkilileri tek bir dergi içinde tüm güncel içtihatı takip edebiliyorlar. Dergimiz abonelik sistemi ile dağıtılıyor. Ayrıca bu konuda çalışan tek yayındır. 2 aylık periyodlarda yayınlıyoruz.

Ayrıca yine dernek çatısı altında bir otomasyon sistemi kuruyoruz. Böylece internet ortamında da bir bilgi bankası oluşturuyoruz. Bunun avantajı derginin yayınlanmasını beklemeden de güncel içtihatı burada paylaşıyoruz. Dergi aboneleri otomasyon sistemimizden ayrı bir ödeme yapmadan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. 

YYD: Dernek yönetim kurulu kimlerden oluşuyor?

Tam bir Türkiye mozaiği oluşturuyoruz. Üyelerimiz Mardin, Trabzon, İzmir, İskenderun, Artvin, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Hatay, gibi farklı illerden ve hızla sayımız artıyor. Hiç bir siyasi partinin uzantısı değiliz. Tüm partilere eşit mesafedeyiz. Büyük ya da küçük tüm partililerden üyelerimiz bulunmakta.

YYD: Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarından sizi farklı yapan nedir?

Türkiye’deki STKler büyük bölümü bir gruba ya da görüşe yakın duruyorlar. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Biz Yerel Yönetimler Derneği çatısı altında yaşanabilir bir ülkenin önce sürdürülebilir kentlerden başlayacağı ülküsü ile bir araya geldik. Öncelikli amacımız halka hizmet etmektir. Ahlaklı ve geleneklerine bağlı bir nesil yetiştirmek için de çalışıyoruz. Zaten tüzüğümüz bu şekilde oluşturuldu.

Yerel yönetimlerde kadınların daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu konuda 1930lu yıllardan başlayan bir araştırma yapıyoruz; çalışmalarımız sürdüğü için sizinle detaylı paylaşamıyorum.

YYD: Efendim, 2018 yılında yönetimine geçtiğiniz derneğin artık çok aktif olarak çalıştığını görüyorum. Biraz önce bilgi verdikleriniz dışında başka çalışmalarınız da var mı?

Dernek çatısı altında bir de enstitümüz bulunmakta. Bildiğiniz gibi enstitülerin amaçları araştırma, öğretim ve eğitimdir. Yerel Yönetimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Derneği bünyesinde yerel yönetimler alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı ve uygulamaların geliştirildiği bir akademi olarak modellenerek hizmetine başlamıştır. Enstitü kapsamında genel bilgilendirici eğitim programları ve belirli uzmanlık alanlarına ilişkin özel eğitim programlarının belirli bir disiplin ile verilerek sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. Sertifikalı eğitim programlarının yanı sıra, mevzuat, kişisel gelişim, ileri yöneticilik, yönetim ve sistem geliştirme alanlarında belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik çeşitli eğitimler de gerçekleştirilmektedir.

Bu röportaj sırasında uzun uzun anlatıp vaktimizi boşa harcamak istemiyorum çünkü zaman çok değerli. Enstitü çalışmalarımızın bir kaç başlığını sıralayacağım:

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esasları.

Bu konular sadece ilgililerini ve ağırlıklı olarak da yerel yönetimleri ilgilendiriyor. Biz sürekli çalışıyor, üretiyor ve bilgi bankası oluşturuyoruz. Ayrıca çalışmalarımız güncel olduğu için de tarihsel olarak önem arz etmekte. Konu ile ilgili gelecek kuşakların araştırmalarına ışık tutacak nitelikte.

YYD: Sayın Başkan, derneğin projeleri ve hedefleri hakkında da bilgi verebilir mikiniz?

Burada sadece başlıklarından bahsedebilirim. Derneğimiz teknolojiye iyi kullanan bir ekibe sahip yani web sitelerimiz ihtiyacınız olan tüm güncel bilgileri kapsamaktadır. Ayrıca enstitümüz yerel yönetimler ile ilgili yazılımlar üzerinde de çalışmaktadır.

Projelerden bahsedersek; İçişleri bakanlığına sunduğumuz “Yerel yönetimlerde gençlik stratejisi” isimli bir projemiz bulunmakta. Şu anda inceleme aşamasında.

Çalışmalarımız sadece yurdumuz ile sınırlı değil Avrupa ülkelerindeki yerel yönetimleri inceliyoruz ve raporlar oluşturuyoruz. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri’ndeki yerel yönetimler ile ilgili de çalışmalarımız var. 

Osmanlı İmparatorluğu belediyecilik konusunda Avrupa’nın çok ilerisinde adımlar atmıştı. Biz tarihimizden de faydalanarak gelecek nesiller için yaşanılabilir şehirlerin nasıl olması gerektiği konusunda çalışıyoruz. Osmanlı zamanında şehir eminleri vardı. Yani belediyeler günümüze göre daha özgürdü ve kendi kararlarını alabiliyorlardı. Bunu tekrar sağlayabilmektir çabamız. Bu, yeni nesillerin doğru yetiştirilmesi, şeffaflık, komşuluk ilişkilerinin oluştulması gibi çok boyutlu bir çözüm gerektirmekte. 

Biz bir sivil toplum örgütüyüz ve gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. 36 arkadaşımızla başladığımız yolculuğumuz sizlerle ve yeni gönüllülerle artmakta.

YYD: Yerel yönetimler Derneği’nin elinde devletin gücü bulunmamakta. Çok güzel proje ve hedeflerden bahsettiniz;  bunları nasıl gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

Size bir örnek vereyim. “Yedi Bölge-Yedi Okul-Yetmiş Çocuk” projemiz kapsamında burs veriyoruz. İlk desteği yönetimde olan arkadaşlarımızla beraber yaptık. Sonra İstanbul’da bir işadamı gönüllümüz destek verdi. Ufak ufak başlayan bu destekler sonra büyüdü ve biz çocuklarımıza burs verebildik. Bizim için önemli olmayan bu ufak bağışlar bir öğrencinin hayatını değiştirebiliyor. Biz gönüllü destekçilerimiz ile bunları başardık ve başaracağız.

Destek verdiğimiz çocuklarımız arasında kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. %90 kız ve %10 erkek öğrenciye destek  veriyoruz.

Pandemi öncesi sertifikalı eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yapıyorduk. Bu programlara katılanlar ihale, KİT ve belediye kanunları mevzuat değişiklikleri gibi konularda bilgi sahibi oluyordu ve biz de elde ettiğimiz kâr ile projelerimizi hayata geçirme şansı buluyorduk.

Kağıt üzerinde olan ama daha uygulamaya koyamadığmız projelerimiz de bulunmakta. Bunlardan birisi engelli vatandaşlarımız ile ilgili. Projemizin ismi “Yerel Yönetimlerde Engelsiz Hizmet”. Bu proje ile ilgili İşkur ile ortak çalışacağız. Bu proje ile hem istihdam sağlamayı hem de belediyede işlem yaptırmak isteyen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşa  daha kaliteli ve hızlı bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Bunun dışında üniversitelerin önlisanslı yerel yönetimler bölümlerinden mezun olmuş gençlerimize iş bulmak için köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 2000 gencimizi iş sahibi yapmayı planlıyoruz.

YYD: İzin verirseniz özel bir soru sormak istiyorum. Çocukluğunuzda kendinize örnek aldığınız birisi var mıydı?

Ben, kimseyi “Rol Model” olarak almadım ama etkilendiğim insanlar oldu. Özellikle Erbakan Hoca zekası ve çalışkanlığı ile beni çok etkilemiştir. Daha sonra Sayın Tayyip Erdoğan’ın ikna yeteneği ve hitabet gücü beni etkilemiştir ve hala etkiliyor.

YYD: Günümüze dönersek, sizi duygulandıran bir anınızdan bahsedebilir misiniz?

Çok kısa anlatacağım, kalp ile ilgili bir sorun geçirdiğim için hastaneye kaldırılmıştım. EKG mi çeken sağlık görevlisi beni hemen tanıdı ve kendisinin işe alınmasında yardımcı olduğumu söyledi. Bu beni çok duygulandırmıştı.

YYD: Ahmed Bey, son olarak sizin de bildiğiniz gibi dergimizin bu sayısının ili Gaziantep ve Gaziantepimizin önde gelen sorunu göçmenler. Bu konu hakkında fikirlerinizi okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?

Mülteciler konusu çok boyutlu ve karmaşık bir konu, burada detaylarına girecek kadar vaktimiz yok. Bu sadece Antep’in sorunu değil, tüm yurdumuz için bir sorun. Ankara farklı mı zannediyorsunuz? Her şeyden önce Allah kimse vatanından yuvasından ayrı düşürmesin. Bu özellikle yerel yönetimlere büyük yük getirmekte. Belediyeleri ilgilendiren kanun maddeleri arasında mülteciler ile ilgili bir madde bulunmamaktadır ama mültecilerin ilk muhatabı yerel yönetimler olmaktadır. Bu konuda yerel yönetimler Avrupa fonlarını kullanarak projeler geliştirebilirler. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu konuda örnek alınması gereken çalışmalar yapmaktadır.

YYD: Sayın başkanım bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Dergimizin amacı ile ilgili de bir şeyler söylemek isterim; Demokratikleşme ve Kalkınma ve Yerelden başlar inancı ile Türkiye’de 81 ili birbirine tanıtırken o ilde gerçekleşen yerel yönetim çalışmalarını paylaşmak, model oluşturmak ve şehirlerimizi farklı yönleri ile ele almak istedik.

Hayatım boyunca haksızlığa karşı elimden geldiğince mücadele ettim ve edeceğim. Bu sebeple derginin yayın politikasında kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılmasını istedim. Gaziantep ilimizden başlamamız bu yönüyle de çok isabetli oldu. Fatma Şahin başarılı kadın yöneticilerimize çok iyi bir örnek.

Derneğimizin yüzü geleceğe dönük ve atalarımızdan aldığımız ahlak, inanç ve terbiye ile adımlarımızı ileriye doğru atıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.