“Kurtuluş Savaşı Kahramanları”

Şehitkâmil: Şehitkâmil’in mensup olduğu Dilek ailesi Antepli olup Şafizade ailesindendir. Şehitkâmil’in babası Ökkaş Ağa, annesi Münevver Hanım’dır. Ökkaş Ağa 1870 doğumlu olup Tapu Müdürlüğü’nde odacılık yapmıştır. İlk çocuğu Hatice 1897’de, ikinci çocuğu Kâmil 1903’te dünyaya gelmiştir. Şehitkâmil’in annesi Münevver Hanım 1911’de vefat etmiştir. Ökkaş Ağa’nın ikinci kez Hatice Hanım adında bir kadınla evlenmesi sonucu Şehitkâmil’e Hatice Hanım, annelik yapmıştır. Şehitkâmil’in Antep Savunmasındaki hikâyesi şöyledir: 21 Ocak 1920 akşama doğru İnönü Caddesi’nde askeri fırın önünden 15-16 yaşlarında oğlu ile geçmekte olan Türk kadınına fırındaki üç Fransız askeri, yılışık bir edayla tecavüz etmek maksadıyla peçesini açmak istemiş; Mehmet Kâmil, anasını savunmak için Fransızlara taşla hücum etmiş ve bu iki bedbaht tarafından süngülenerek şehit edilmiştir. Kadının feryadına koşan civardaki Türklerin hücumu karşısında katiller askeri fırına sığınarak kurtulmuştur. Bu alçakça davranış halk nezdinde infiale sebep olmuş, dükkânlar kapanmış, halk galeyana gelmiştir. Şehirde muazzam bir cenaze töreni düzenlemiştir. Antep Mutasarrıflığı bu olayı Fransızlar nezdinde sert bir dille protesto etmiştir. Bunun üzerine Albay Saint-Marie, Cemiyet-i İslamiye’nin toplandığı Nakş-i Bendi tekkesine gelerek tarziye verdi ve suçluların cezalandırılacağını söyledi. Şehitkâmil’in babasına iki yüz altın lira tazminat teklifinde bulundu ise de Ökkaş Efendi: “Ben oğlumu para ile satamam, oğlum din ve millet yolunda öldü. Milletim sağ olsun, onun intikamını alacaktır.” cevabını verdi. 

Karayılan: Asıl adı Mehmet olan Karayılan Gaziantep’in 40 km kuzeyinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Höcüklü köyü Elifler mezrasında 1888 yılında doğmuştur. Karayılan hayvan sürüleri bulunan ve çevresine göre zengin sayılan bir köylü ailesine mensuptur. Babasının ismi Mamo, annesinin ismi Ayşe’dir. Karayılan’ın babası 1904 yılında Ermeni eşkıyaları tarafından köyüne yapılan bir baskın sırasında şehit edilmiştir. Bu tarihte 16 yaşında olan Karayılan, babası şehit düşünce aşiret reisliğine seçilir. Babasının sağlığında Malatya’da okuyan Karayılan, daha sonra kendi kendine çalışarak köy hocalığı yapacak kadar okuryazarlığını ilerletmiştir. Karayılan Erzurum’da askerde iken I. Dünya Savaşı başlamış, Doğu Cephesi’nde Ruslara karşı yapılan savaşlara katılmıştır. Gösterdiği gayret ve yararlılıklar kumandanların dikkatini çekmiş ve çavuş olmuştur. Katıldığı savaşta ayağından yaralanmış, Malatya Hastanesi’nde tedavide iken I. Dünya Savaşı sona ermiş, daha sonra köyüne dönmüştür. Karayılan eşkıyalık yapan Bozan Ağa’yı Malatya İnzibat Kumandanı Ahmet Adil Bey’den de aldığı emir üzerine ölü veya diri yakalayacaktı, Ahmet Bey de gereken cephane ve kuvvet yardımını esirgemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Karayılan ve çetesi günlerce dağdan dağa, köyden köye koşup durdu. Bozan Ağa’yı vurup, kuvvetlerini dağıtarak köy halkını meşhur eşkıyadan kurtardı. Karayılan, 20 Ocak 1920 sabahı karlı ve soğuk bir günde 80 kişilik kuvvetiyle, Fransız birliklerine Karabıyıklı mevkiinde baskın gerçekleştirdi. Baskın o kadar ani ve şiddetli olmuştu ki Fransızlar tek silah bile patlatamamıştı. 50 Fransız askeri esir alınmış ve cephelerine el konulmuştur. Karabıyıklı baskını neticesinde Maraş-Antep karayolunun mühim kısmı tamamen Türklerin eline geçmiştir. Karayılan ve arkadaşları Mart 1920 başlarında Kilis-Antep yolu üzerinde bulunan Ulumasere köyünde Şahin Bey kuvvetleri ile birlikte Fransızlara karşı savaşmıştır. Şehir içi savaşları başlar başlamaz Karayılan kuvvetleri düşmanla savaşa savaşa Antep’e girdi ve şehrin doğusunda Bekirbey Camii’nde karargâh kurdu. Antep şehir içi çatışmalarında büyük yararlıklar gösteren Karayılan 24 Mayıs 1920’de Sarımsak tepe taarruzunda şehit olmuştur. Karayılan’ın üzerinden bir küçük Kur’an-ı Kerim, 4 gümüş mecidiye, 3 el bombası, bir tabanca, iki fişek, bir kalem, birkaç yaprak kâğıt çıkmıştır. Karayılan Şeyh Camii’nin bahçesine defnedilmiştir. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.