Demokratikleşme ve Kalkınma Yerelden başlar

Derneğimizin Amacı:

Köy, kasaba ve şehirlerimizdeki düzenin ve esenliğin sağlanması için halkımızın yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmalarını sağlamak, bu hususta konferanslar ve toplantılar tertip etmek, Ülkemizde bulunan tarihi eserlerin korunmasında yerel yönetimlerle halkın işbirliğinin sağlanması ve bu yönde eğitici faaliyetlerde bulunmak ve yerel yönetimlerin gelişmesi, güçlenmesi ve verimliliği için gerekli yurt içi ve dışı faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak.

Yerel Yönetimler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını mevzuat yönünden desteklemek, karşılaştıkları sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla yayın desteği ve mevzuattaki en son değişikliklerin düzenli olarak kendilerine intikalini sağlamak, Eğitim ve Kurs gibi programlarla desteklenmesi, bilgi, bilişim, yazılım ve teknolojideki son gelişmelerin intikalinin sağlanması, bunlarla ilgili eğitici, öğretici ve düzenleyici programlar yapmak ve gerektiğinde il merkezlerinde, Eğitim ve Teknoloji merkezleri açmak.

Milli ve Manevi değerleri benimseyip hedeflemiş gençlerimizi toplumsal ve sosyal sorunları tanıma ve çözüm arama alışkanlıklarını güçlendirme adına; değerlere saygılı, inançlı, ilime, bilime, yenilikçiliğe ve Yerel Yönetimlerdeki gelişmelere değer katan Yerli, Milli ve Manevi duygularla dayanışma aidiyeti geliştirme amacı güden bunun yanında erdemli, ilkeli, tutarlı, yenilikçi ve çağı yakalayan yerelci gençliği yetiştirmek hedeflerimizin birinci sırasında yer almaktadır.

Şubelerimiz:

Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya.

Misyonumuz:

Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, bilimsel, etik değerler ışığında araştırma, anket, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurumlara projeler geliştirmek ve desteklemektir.

Vizyonumuz: 

Ulusal ve uluslararası alanda kamu ve yerel yönetimler bazlı toplumsal sorunların tespiti ve çözümünde güvenilir, bilimsel ve kültürel alanlarda referans alınan, sosyal politikalarla ilgili kurumlara iş birliği geliştirmek, inceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürerek milli ve yerli politikaların oluşumuna katkıda bulunmak, bunları uygulayıcı kurum ve yerel yöneticilere aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Milli ve Manevi değerleri benimseyip hedeflemiş gençlerimizi toplumsal ve sosyal sorunları tanıma ve çözüm arama alışkanlıklarını güçlendirme adına; değerlere saygılı, inançlı, ilime, bilime, yenilikçiliğe ve Yerel Yönetimlerdeki gelişmelere değer katan Yerli, Milli ve Manevi duygularla dayanışma aidiyeti geliştirme amacı güden bunun yanında erdemli,

ilkeli,tutarlı,yenilikçi ve çağı yakalayan yerelci gençliği yetiştirmek hedeflerimizin birinci sırasında yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.