YEREL YÖNETİMLER ENSTİTÜSÜ

Yerel Yönetimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Derneği bünyesinde yerel yönetimler alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı ve uygulamaların geliştirildiği bir akademi olarak modellenerek hizmetine başlamıştır.

Enstitü kapsamında genel bilgilendirici eğitim programları ve belirli uzmanlık alanlarına ilişkin özel eğitim programlarının belirli bir disiplin ile verilerek sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. Sertifikalı eğitim programlarının yanı sıra, mevzuat, kişisel gelişim, ileri yöneticilik, yönetim ve sistem geliştirme alanlarında belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik çeşitli eğitimler de gerçekleştirilmektedir. 

Amaçlarımız:

Yerel Yönetimler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını mevzuat yönünden desteklemek.

Eğitim, Kurs ve Seminer faaliyetleri gibi programlarla kurumları desteklemek.

Bilişim, yazılım ve teknolojideki son gelişmelerin takibi ve bunlarla ilgili eğitici, öğretici ve düzenleyici programlar oluşturmak.

Şehir merkezlerinde, Eğitim ve Teknoloji merkezleri kurmak.

Ülkemizde hizmetin ve sosyal yardımların ulaşması gereken noktalarda Yerel Yönetimler Derneği olarak birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir.

Gıda – Yiyecek –Giyecek Paketleri

Genel Merkez ve Temsilciliklerimizin koordineli çalışması ile büylük bir dikkat ile tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı ürün kolilerini hazırladık ve gönderdik.

7 Bölge 7 Okul 70 Çocuğa Burs

Yerel Yönetimlerimizi emanet edeceğimiz geleceğimizin ışıkları çocuklarımız için ülkenin dört bir köşesinde, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerimize destek amaçlı periyodik olarak burs verilmekte ve genel öğrenci yardımları yapılmaktadır.

Suyumuz İsraf Olmasın

Ülkemizde gittikçe ortaya çıkan su ihtiyaç açığı ve su israfının önüne geçilmesi ve çözüme destek kapsamında uyarı bildirgeleri hazırlanmış ve basımı yapılarak dağıtılmıştır. Ayrıca bölgelerde bilgilendirici çalışmalar ve toplantılar yapılmaktadır. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.