YEREL YÖNETİMLER İÇTİHAT DERGİSİ

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi sadece yerel yönetimlere özel mevzuata yöneliktir. Yerel yönetimleri ilgilendiren mevzuat değişikliklerini, yargıtay, sayıştay ve danıştay kararlarını içerir. 

Uzman avukat ve bürokrat ekibimiz tüm resmi yazıları inceleyerek yerel yönetimleri ilgilendiren içerikleri dergide bir araya getiriyorlar. Bu sayede yerel yönetim yetkilileri tek bir dergi içinde tüm güncel içtihatı takip edebiliyorlar. Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi ülkemizde bu hizmeti sunan tek yayındır. 

Dergimiz abonelik sistemi ile dağıtılıyor. Dergi aboneleri otomasyon sistemimizden ayrı bir ödeme yapmadan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi ,Yerel Yönetimler Derneği , Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetlerinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, bilimsel ve etik değerler ışığında araştırma, anket, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve kamu yararını esas alan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, yayına hazırladığı İçtihat Dergisi aracılığı ile yukarıda yer verilen misyonu gerçekleştirmek üzere; yerel yönetimlerde içtihat birliğinin sağlanması; yöneticilerin, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali, hukuki ve cezai sorumluluklarının önlenmesi ve hemşehri hukuku çerçevesinde daha şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunulması hedeflerine hizmeti amaçlamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.