Anasayfa » Yerel Yönetimler Derneği

Kategori: Yerel Yönetimler Derneği

Yazı
YEREL YÖNETİMLER ENSTİTÜSÜ

YEREL YÖNETİMLER ENSTİTÜSÜ

Yerel Yönetimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Derneği bünyesinde yerel yönetimler alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı ve uygulamaların geliştirildiği bir akademi olarak modellenerek hizmetine başlamıştır. Enstitü kapsamında genel bilgilendirici eğitim programları ve belirli uzmanlık alanlarına ilişkin özel eğitim programlarının belirli bir disiplin ile verilerek sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. Sertifikalı eğitim programlarının yanı...

Yazı
YEREL YÖNETİMLER İÇTİHAT DERGİSİ

YEREL YÖNETİMLER İÇTİHAT DERGİSİ

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi sadece yerel yönetimlere özel mevzuata yöneliktir. Yerel yönetimleri ilgilendiren mevzuat değişikliklerini, yargıtay, sayıştay ve danıştay kararlarını içerir.  Uzman avukat ve bürokrat ekibimiz tüm resmi yazıları inceleyerek yerel yönetimleri ilgilendiren içerikleri dergide bir araya getiriyorlar. Bu sayede yerel yönetim yetkilileri tek bir dergi içinde tüm güncel içtihatı takip edebiliyorlar. Yerel Yönetimler İçtihat...

Yazı
Demokratikleşme ve Kalkınma Yerelden başlar

Demokratikleşme ve Kalkınma Yerelden başlar

Derneğimizin Amacı: Köy, kasaba ve şehirlerimizdeki düzenin ve esenliğin sağlanması için halkımızın yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmalarını sağlamak, bu hususta konferanslar ve toplantılar tertip etmek, Ülkemizde bulunan tarihi eserlerin korunmasında yerel yönetimlerle halkın işbirliğinin sağlanması ve bu yönde eğitici faaliyetlerde bulunmak ve yerel yönetimlerin gelişmesi, güçlenmesi ve verimliliği için gerekli yurt içi ve dışı...